REGLEMENTSWIJZIGINGEN IN HET JEUGDVOETBAL

VFV-2

De jeugdcompetitiehervorming brengt een aanzienlijk aantal reglementswijzigingen mee. Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus nog een aantal interpretatieve beslissingen inzake het betreffende reglement. U vindt deze terug in bijlage 2. In bijlage 1 formuleren we nog eens de belangrijkste wijzigingen.

 

Bij de start van de jeugdkampioenschappen seizoen 2014-2015 (interprovinciaal – provinciaal – gewestelijk) herinneren wij U volgende reglementswijzigingen in het essay helper jeugdvoetbal tot en met U17.

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2.

U6 speelt 2 tegen 2 wedstrijden (NIEUW)

Alle informatie kunnen jullie op de website www.dribbelvoetbal.be vinden.

Wij roepen de verantwoordelijke clubleiders, TVJO’s en jeugdopleiders nogmaals op dit sportief project een eerlijke kans te geven en deze 5-jarigen niet meer 5 tegen 5 te laten spelen.

U7, U8 en U9 spelen 5 tegen 5 wedstrijden

Maximaal aantal spelers op het wedstrijdblad: 8 spelers

Wedstrijdduur : 4×15 minuten (4 quarters)

U10, U11, U12 en U13 spelen 8 tegen 8 wedstrijden

Maximaal aantal spelers op wedstrijdblad : 12 spelers

Wedstrijdduur : 4×15 minuten (4 quarters)

Afmetingen terrein U10 en U11 zijn kleiner dan U12 en U13

 Voor de U12 en U13: de middellijn en het doelgebied, over de ganse breedte van het veld.

 Voor de U10 en U11: de middellijn en het strafschopgebied, vanaf de zijlijn tot aan de tegenoverliggende verlenging van het strafschopgebied

 Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen mogen schommelen tussen

 U12 en U13: lengte: 50 tot 60 meter; breedte: 40 tot 45 meter.

 U10 en U11: lengte: 40 tot 50 meter; breedte: 30 tot 35 meter

Hoekschop : gebeurt vanaf de samenvloeiing van doellijn en zijlijn (in de hoek van het terrein).

U14, U15, U16 en U17 spelen 11 tegen 11 wedstrijden

Maximaal aantal spelers op wedstrijdblad : 16 spelers

Wedstrijdduur : 4×20 minuten (4 quarters).

Het verhaal van de quarters (U7 tot en met U17)

De time-out tussen quarter 1 en quarter 2, en tussen quarter 3 en quarter 4 bedraagt maximaal 2 minuten. De rust tussen quarter 2 en quarter 3 bedraagt maximum 10 minuten. Ieder quarter wordt na de voorziene tijd afgefloten door de scheidsrechter. Na de 2′ rust wordt er hernomen met een aftrap in het midden van het speelveld. Deze aftrap gebeurt beurt om beurt. Om geen tijd te verliezen wordt er enkel na de rust van kamp gewisseld, niet na quarter 1 en quarter 3.

Het verhaal van de wisselspelers en wisselprocedures bij wedstrijden 11v11 (inclusief wedstrijden 8v8 indien geleid door officiële scheidsrechters of indien onderling afgesproken)

Na het eerste en het derde quarter dienen de verplichte wissels doorgevoerd te worden, dit wil zeggen alle wisselspelers (inclusief eventuele reservekeeper) dienen opgesteld te worden. Zij dienen het quarter volledig uit te spelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt.

Tijdens de rust mag de opstelling van de ploeg volledig vrij herschikt worden, zonder dat dit aan de scheidsrechter moet worden meegedeeld.

Bij kwetsuur gedurende een quarter mag een speler vervangen worden, maar deze vervangen speler mag nadien niet meer aantreden in deze wedstrijd (uiteraard is men niet verplicht om bij kwetsuur onmiddellijk een wissel door te voeren).

Verduidelijking bij het voetbal 8 vs 8

Voetbalfederatie Vlaanderen vraagt de PSC’s officiële scheidsrechters aan te duiden voor de wedstrijden van de U13 en U12. In de mate van de mogelijkheden (indien voldoende refs ter beschikking zijn) zullen deze worden aangeduid, in volgorde voor interprovinciale, provinciale en gewestelijke wedstrijden.

Om te weten of dit voor uw team van toepassing is kan U terecht op de website bij de wekelijkse aanduidingen.

Voor wedstrijden U11 en U10 worden nog steeds geen officiële scheidsrechters aangeduid.

In wedstrijden geleid door officieel aangeduide scheidsrechters zijn verplichte wissels van toepassing tussen de quarters 1 en 2, evenals 3 en 4.

In wedstrijden met clubscheidsrechters mag er, indien gewenst gespeeld worden met verplichte wissels of met vliegende wissels. Dit geldt ook voor 5vs5.

Clubs die aan provinciaal of interprovinciaal jeugdvoetbal deelnemen vergaderden afgelopen week met de sporttechnische verantwoordelijken over de Provinciale Jeugdopleiding, de aangepaste opleidingsvisie en de jeugdhervorming. Wij danken voor de constructieve samenwerking.

De clubs die aan het gewestelijk jeugdvoetbal deelnemen krijgen eerstdaags nog een uitnodiging om na 8/9 deel te nemen aan een gelijkaardige vergadering. De ervaringen van de eerste speeldag(en) zullen dan ook kunnen worden besproken. In elke Vlaamse provincie gaat zo’n vergadering door.

 


 

Voorstel tot wijziging van artikel 1222 Wisselspelers en wisselprocedure

1. Motivering

Geconfronteerd met de volgende bemerkingen, diende het Uitvoerend Comité een aantal verduidelijkingen aan te brengen, die als interpretatieve beslissing worden uitgevaardigd:

– Een aantal praktische vragen tonen aan dat er nood is aan meer duidelijkheid voor de “verplichte wissels”: wanneer, hoe wordt er terug afgetrapt….

– Het niet toepassen van disciplinaire maatregelen voor de leeftijdscategorieën tot en met U13 is in strijd met regel 12 van de regels van het voetbalspel, en hierdoor missen we ook discipline en opvoeding aan de basis.

2. Goedkeuring vereist van:

Pro League, NVL, ACFF, VFV

3. Inwerkingtreding

Door interpretatie UC: onmiddellijk

Na beslissing NSC: 1/7/2015

4. Voorgestelde teksten

Artikel 1222 Wisselspelers ● Wisselprocedures

1. Soorten wissels

We onderscheiden 3 systemen van wissels:

11. De gewone wissels: waarbij er een bepaald maximaal aantal spelers mag gewisseld worden, te putten uit een maximaal toegelaten aantal ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad.

12. De doorlopende wissels: waarbij al de ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld worden, en waarbij een gewisselde speler opnieuw aan het spel mag deelnemen.

13. De verplichte wissels, waarbij al de wisselspelers na een “time out” het veld ingestuurd worden, en minstens het volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt.

2. Systeem van wissels – Toegelaten aantal wisselspelers en toegelaten aantal wissels Gewone wissels Vliegende wissels Verplichte wissels Max. aantalWisselspelers Max. aantalwissels
BETAALD VOETBAL (competitie, eindronde, …)
Eerste ploeg 1ste en 2de nationale x 7 3
Beloftecompetitie 1ste nationale x 7 4
Reserven 2de nationale x 7 4
BEKER VAN BELGIE Heren
Tot en met speeldag 5 x 4 3
vanaf 1/16de finales x 7 3
provinciaal niveau x 4 3 (Provinciale Algemene vergadering kan 4 toelaten
BEKER VAN BELGIE Dames
tot en met 4de ronde x 4 3
vanaf 1/8ste finales x 7 3
BEKER VAN BELGIE U21 x 7 3